Graveland CBR Keuringen

Kosten Gezondheidsverklaring CBR

  1. Home
  2. >
  3. Gezondheidsverklaring CBR
  4. >
  5. Kosten Gezondheidsverklaring CBR
gezondheidsverklaring cbr kosten
Laatst geüpdatet op 27 juni 2024 door Ronald Graveland

Wanneer u uw rijbewijs wilt halen of vernieuwen, is een Gezondheidsverklaring een essentieel onderdeel van de procedure. Deze verklaring helpt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te bepalen of u medisch gezien in staat bent veilig te rijden.

Het invullen van deze Gezondheidsverklaring is een belangrijke stap in het keuringsproces en moet serieus worden genomen, aangezien uw rijgeschiktheid ervan afhangt. De Gezondheidsverklaring is echter niet kosteloos.

Voor het beoordelen van uw rijgeschiktheid en het mogelijk uitvoeren van een rijtest, worden kosten in rekening gebracht. Op deze pagina leggen we uit wat deze kosten inhouden, hoe ze zijn opgebouwd en waarom iedereen dezelfde prijs betaalt voor deze noodzakelijke stap in het verkrijgen of vernieuwen van een rijbewijs.

Wat kost een Gezondheidsverklaring bij het CBR?

Een Gezondheidsverklaring bij het CBR kost € 44,50. Deze kosten dekken de uitgaven die het CBR maakt voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid. 

Dit omvat onder andere de kosten voor het administratief verwerken van uw aanvraag, het mogelijk uitvoeren van een rijtest en het geven van adviezen over eventuele noodzakelijke aanpassingen aan uw auto of motor.

Deze prijsstelling zorgt ervoor dat het CBR de noodzakelijke stappen kan zetten om uw rijgeschiktheid adequaat te beoordelen, zodat de veiligheid op de wegen gewaarborgd blijft.

Hoe zijn de kosten van de Gezondheidsverklaring opgebouwd?

De kosten voor uw Gezondheidsverklaring bij het CBR omvatten diverse aspecten van het beoordelingsproces van uw rijgeschiktheid. 

Deze kosten zijn samengesteld uit de uitgaven voor de medische beoordeling door een CBR-arts, de uitvoering van eventuele rijtests, advies over mogelijke aanpassingen aan uw voertuig, de afhandeling van eventuele bezwaren tegen beslissingen en de kosten voor het onderhoud en beheer van de systemen die het CBR gebruikt om deze processen te ondersteunen.

Het totaalbedrag dat het CBR uitgeeft aan deze procedures wordt verdeeld over alle ingediende Gezondheidsverklaringen, wat resulteert in de kosten die u als aanvrager betaalt. Het CBR streeft er niet naar om winst te maken met deze prijsstelling, maar wil enkel de kosten dekken die nodig zijn om deze essentiële dienst te leveren.

Iedereen betaalt dezelfde prijs voor de Gezondheidsverklaring van het CBR

Het is belangrijk om te weten dat iedereen die een gezondheidsverklaring indient, dezelfde kosten betaalt, ongeacht de complexiteit van hun individuele situatie. Dit uniforme tarief zorgt ervoor dat het proces eerlijk en toegankelijk blijft voor iedereen die een rijbewijs nodig heeft of wil vernieuwen.

De reden voor deze gelijke kostenverdeling is vergelijkbaar met het solidariteitsprincipe van zorgverzekeringen. Het kan zijn dat sommige aanvragers zonder medische issues geen verdere vragen krijgen, terwijl anderen met meer complexe gezondheidsproblemen mogelijk meerdere specialisten moeten bezoeken en een langer beoordelingsproces ondergaan.

Ondanks de verschillen in procedure qua kosten en tijd, betaalt iedereen hetzelfde bedrag. Dit principe helpt de kosten voor iedereen beheersbaar en eerlijk te houden.

Tarieven van de Gezondheidsverklaring door de jaren heen

Jaarlijks worden de tarieven van de Gezondheidsverklaring van het CBR aangepast. Hieronder hebben we de prijzen vanaf 2018 tot heden voor u in een tabel gezet:

JaarTarief (€)
2018€ 34,80
2019€ 37,80
2020€ 41,50
2021€ 39,90
2022€ 41,50
2023€ 41,00
2024€ 44,50

Zoals u kunt zien kunnen de prijzen per jaar nogal verschillen. Dit komt doordat het CBR ieder jaar de totale uitgaven voor het beoordelen van de rijgeschiktheid door middel van de Gezondheidsverklaring deelt door het aantal Gezondheidsverklaringen die zijn afgenomen. Hierdoor kunnen de kosten jaarlijks stijgen, maar ook dalen.

Zijn er naast de Gezondheidsverklaring nog kosten waar ik aan moet denken?

Naast de standaard kosten voor de Gezondheidsverklaring kunnen er andere uitgaven zijn waar u rekening mee moet houden. Deze extra kosten zijn afhankelijk van uw specifieke situatie en de vereisten van het keuringsproces voor uw rijbewijs.

Als u bijvoorbeeld een rijtest moet doen, zijn de kosten van de rijtest inbegrepen, maar u moet dan zelf voor een vervoermiddel zorgen. Vaak moet dit een lesauto zijn, waarvan u de huurkosten aan de rijschool zal moeten betalen.

Daarnaast kunnen er kosten verbonden zijn aan medische onderzoeken of pasfoto’s die nodig zijn voor het aanvragen van uw rijbewijs. Alle kosten die buiten de standaard procedure van het beoordelen van de rijgeschiktheid vallen, zijn voor eigen rekening.

Relevante onderwerpen:

Ronald Graveland
Laatste berichten van Ronald Graveland (alles zien)

Onze scherpe tarieven

Gezondheidsverklaringen:

  • ADHD / ASS: € 199,-
  • Psychisch € 249,-
  • Alcohol / Drugs € 249,-

 

Maak snel een afspraak via het afspraakformulier!

×