Graveland CBR Keuringen

 1. Home
 2. >
 3. CBR Psychiater
 4. >
 5. CBR drugs onderzoek
drugsonderzoek cbr
Laatst geüpdatet op 25 april 2024 door Bram

Het CBR drugsonderzoek speelt een sleutelrol in het waarborgen van de veiligheid op onze wegen. Rijden onder invloed van drugs kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de bestuurder zelf, maar ook voor medeweggebruikers.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is in Nederland verantwoordelijk voor het verzekeren dat enkel rijgeschikte personen deelnemen aan het verkeer. Daarom kan er een drugsonderzoek opgelegd worden aan personen die onder invloed van drugs zijn aangehouden door de politie.

Wat is het CBR onderzoek drugs?

Het CBR onderzoek drugs is een cruciaal onderdeel in het waarborgen van de veiligheid op de weg, specifiek gericht op bestuurders die verdacht worden van drugsmisbruik. Dit onderzoek is noodzakelijk wanneer er aanwijzingen zijn dat iemand drugs heeft gebruikt en daarmee mogelijk een gevaar op de weg vormt.

Er zijn twee hoofdredenen voor het CBR om een dergelijk onderzoek te starten: een onderzoek in het kader van de Mededelingen Procedure, veelal na een aanhouding onder invloed, en een onderzoek volgend uit een Gezondheidsverklaring of een eerder onderzoek naar drugsgebruik.

Wanneer wordt er een drugsonderzoek gedaan door het CBR?

Het CBR zet een drugsonderzoek in gang wanneer er aanleiding is om te twijfelen aan uw rijgeschiktheid vanwege mogelijk drugsgebruik. Dit gebeurt bijvoorbeeld na een aanhouding door de politie waarbij wordt vastgesteld dat u heeft gereden onder invloed van drugs of als u het bloedonderzoek weigert.

Als u voor de eerste keer wordt aangehouden voor rijden onder invloed van drugs, moet u een cursus drugs en verkeer (EMD) volgen. Dit is tevens het geval wanneer u weigert mee te werken aan het bloedonderzoek van de politie.

De procedure start met een officiële uitnodiging van het CBR voor het onderzoek. Weigeren aan dit onderzoek deel te nemen heeft serieuze consequenties, zoals het ongeldig verklaren van uw rijbewijs. Meer weten? Bekijk dan onze gids over rijbewijs ingevorderd met drugs.

Hoe gaat het drugsonderzoek in zijn werk?

Het drugsonderzoek van het CBR is een veelomvattende procedure die uit meerdere stappen bestaat, elk ontworpen om een gedetailleerd beeld te krijgen van de invloed van drugs op uw rijvaardigheid.

Deze procedure is niet alleen gericht op het detecteren van de aanwezigheid van drugs, maar ook op het beoordelen van de impact ervan op uw gedrag en rijgeschiktheid. De volgende onderdelen vormen samen het volledige onderzoek:

 • Bloedonderzoek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Vraaggesprek
 • Urineonderzoek (indien van toepassing)

Bloedonderzoek

Het bloedonderzoek vormt een essentieel onderdeel van het CBR drugsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de aanwezigheid en concentratie van drugs in uw bloed vast te stellen.

Het is een directe methode om te beoordelen of er recent drugs zijn gebruikt die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. De procedure vindt meestal plaats in een door het CBR aangewezen ziekenhuis of laboratorium, waar een gekwalificeerde arts of medisch specialist het bloedmonster afneemt.

Lichamelijk onderzoek

Tijdens het lichamelijk onderzoek beoordeelt een keurend arts of er fysieke aanwijzingen zijn van drugsgebruik. Dit kan variëren van zichtbare sporen van injecties tot specifieke lichamelijke symptomen die wijzen op het gebruik van bepaalde soorten drugs.

Psychiatrisch onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek is een diepgaand onderdeel van het CBR drugsonderzoek, waarbij een psychiater uw mentale gezondheid en eventueel drugsgebruik evalueert. Dit onderdeel is cruciaal om inzicht te krijgen in uw psychische gesteldheid en de invloed van drugs hierop.

Deze sessie biedt de CBR psychiater de kans om te beoordelen of er sprake is van drugsafhankelijkheid of -misbruik en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor uw rijvaardigheid. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bepalend voor het advies aan het CBR over uw rijgeschiktheid.

Vraaggesprek

Tijdens het vraaggesprek worden verschillende aspecten van uw leven en gezondheid besproken, waaronder uw medische geschiedenis, psychosociale omstandigheden, en details over uw drugsgebruik. De specialist kan hierdoor een beter beeld vormen van uw algemene gezondheidstoestand en de invloed van drugs op uw rijvaardigheid.

Urineonderzoek

Het is belangrijk op te merken dat er niet altijd een urineonderzoek wordt uitgevoerd. De beslissing om dit onderdeel op te nemen in het drugsonderzoek hangt af van de uitkomsten van eerdere onderzoeken, zoals het bloed- en lichamelijk onderzoek, en het oordeel van de psychiater.

Het doel van het urineonderzoek is om aanvullende bewijzen te verzamelen over uw drugsgebruik, wat kan helpen bij het bepalen van uw rijgeschiktheid.

Wat gebeurt er na het drugsonderzoek van het CBR?

Na afronding van het drugsonderzoek worden de resultaten beoordeeld om te bepalen of u rijgeschikt bent, rekening houdend met uw drugsgebruik. De uitkomst van dit onderzoek kan diepgaande gevolgen hebben voor uw rijbevoegdheid en is afhankelijk van de bevindingen tijdens de verschillende onderdelen van het onderzoek.

Indien uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van drugsgebruik dat uw rijvaardigheid beïnvloedt, kan uw rijbewijs behouden blijven of worden teruggegeven. Echter, als het onderzoek aantoont dat er wel sprake is van drugsgebruik met een negatieve invloed op uw rijgeschiktheid, kan dit leiden tot een tijdelijke of permanente rijontzegging.

In het geval dat u ongeschikt wordt verklaard, zijn er mogelijkheden om na een bepaalde periode van abstinentie opnieuw geëvalueerd te worden. Het is belangrijk om te weten dat het CBR duidelijke richtlijnen hanteert op basis van de ernst van de situatie en het risico voor de verkeersveiligheid.

Moet je verplicht meewerken aan het drugsonderzoek?

Ja, deelname aan het onderzoek van het CBR is verplicht wanneer u een uitnodiging ontvangt van het CBR. Het onderzoek heeft als doel te beoordelen of u veilig kunt deelnemen aan het verkeer, ondanks mogelijk drugsgebruik.

Indien u besluit niet mee te werken aan het onderzoek, zijn de gevolgen significant: uw rijbewijs wordt ongeldig verklaard. Deze maatregel onderstreept het belang dat het CBR hecht aan de verkeersveiligheid en de ernst waarmee het drugsgebruik onder bestuurders benadert wordt.

Wat kost het CBR drugsonderzoek?

De kosten voor het drugsonderzoek van het CBR zijn voor eigen rekening en bestaan uit verschillende componenten. Het is belangrijk om te weten dat deze kosten een noodzakelijke investering zijn in uw veiligheid en die van anderen op de weg.

De totale kosten zijn opgebouwd uit de kosten voor het opleggen, uitvoeren, en coördineren en afronden van het onderzoek:

 • Opleggingskosten: € 470,-
 • Uitvoeringskosten: € 548,-
 • Coördinatiekosten: € 406,-

Wie voert het onderzoek uit?

Het CBR drugsonderzoek wordt uitgevoerd door professionals die door het CBR zijn aangewezen. Deze professionals omvatten psychiaters en medische professionals , zoals artsen. 

De psychiaters en artsen die bij het onderzoek betrokken zijn, werken onafhankelijk en baseren hun beoordelingen op medische criteria en richtlijnen. Zij zijn getraind om een grondige analyse te maken van de invloed van drugs op uw rijvaardigheid, met als uiteindelijke doel de verkeersveiligheid te waarborgen.

CBR drugs keuring door Graveland CBR Keuringen

Indien u geconfronteerd wordt met een CBR onderzoek naar drugs, biedt Graveland CBR Keuringen een betrouwbare en deskundige service om u door dit proces te begeleiden. Onze ervaren professionals zorgen ervoor dat uw keuring vlekkeloos verloopt, met respect voor uw privacy en welzijn.

Kies voor Graveland CBR Keuringen voor een zorgeloze ervaring en zet de eerste stap naar het herwinnen van uw rijgeschiktheid. Neem contact op via onze website voor meer informatie en het maken van een afspraak.

[starbox]

Onze scherpe tarieven

Gezondheidsverklaringen:

 • ADHD / ASS: € 199,-
 • Psychisch € 249,-
 • Alcohol / Drugs € 249,-

 

Maak snel een afspraak via het afspraakformulier!

×