Graveland CBR Keuringen

Rijbewijs ingevorderd alcohol

 1. Home
 2. >
 3. Rijbewijs ingevorderd
 4. >
 5. Rijbewijs ingevorderd alcohol
rijbewijs terug na invordering alcohol
Laatst geüpdatet op 27 juni 2024 door Ronald Graveland

Als u wordt aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol, kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw rijbewijs. Op deze pagina bieden we u belangrijke informatie over de procedures en gevolgen van dergelijke situaties.

Het is belangrijk om te weten wanneer en onder welke omstandigheden uw rijbewijs ingevorderd kan worden na het rijden onder invloed van alcohol. Ook vertellen we u wat u kunt doen om uw rijbewijs weer terug te krijgen.

Wanneer wordt het rijbewijs ingevorderd vanwege alcohol?

Als u wordt aangehouden en uit een ademonderzoek blijkt dat u onder invloed van alcohol heeft gereden, kan uw rijbewijs ingevorderd worden. Dit is vastgelegd in artikel 164 van de Wegenverkeerswet (WVW).

Er zijn specifieke grenzen voor het ademalcoholgehalte, die verschillen tussen ervaren en beginnende bestuurders. Voor ervaren bestuurders, die langer dan 5 jaar hun rijbewijs hebben, wordt het rijbewijs ingevorderd bij een alcoholgehalte van 570 UGL (1,3 promille / 1,3 BAG) of meer. Voor beginnend bestuurders, die hun rijbewijs minder dan 5 jaar hebben, ligt deze grens op 350 ugl (0,8 promille / 0,8 BAG) of meer.

UGL en promilage

Het begrip UGL (microgram per liter) en promillage (BAG) zijn essentieel in de context van alcohol in het verkeer. Deze termen geven de hoeveelheid alcohol aan in uw adem en bloed. De hoeveelheid gemeten alcohol in uw adem en bloed bepaalt of uw rijbewijs wordt ingevorderd. Meer weten? Bekijk dan ons artikel over rijbewijs ingevorderd met drugs.

Bij hoeveel UGL raakt u uw rijbewijs kwijt?

De grens waarbij u uw rijbewijs kunt verliezen, hangt af van uw ervaring als bestuurder. Voor ervaren bestuurders, die langer dan 5 jaar hun rijbewijs bezitten, is de limiet 570 UGL. Overschrijdt u dit niveau, dan kan uw rijbewijs ingevorderd worden.

Voor beginnende bestuurders, die hun rijbewijs minder dan 5 jaar hebben, ligt deze grens op 350 UGL. Zodra deze waarden worden overschreden, is het mogelijk dat uw rijbewijs ingevorderd wordt.

Bij hoeveel promille raakt u uw rijbewijs kwijt?

Wat betreft het promillage, ligt de grens voor ervaren bestuurders op 1,3 promille (1,3 BAG) en voor beginnend bestuurders op 0,8 promille (0,8 BAG). Als deze promillages worden overschreden tijdens een ademtest, kan u uw rijbewijs kwijtraken.

Hoe lang raakt u uw rijbewijs kwijt door alcohol?

De duur van de invordering van uw rijbewijs varieert en hangt af van de hoeveelheid alcohol die bij de controle is geconstateerd. Dit wordt gemeten in UGL (ug/l) en promillage (BAG). In het volgende gedeelte vertellen we u precies

Termijn van inhouding bij eerste keer rijden onder invloed (ervaren bestuurders)

Voor bestuurders die langer dan vijf jaar hun rijbewijs hebben, zijn de volgende termijnen van toepassing bij de eerste keer rijden onder invloed van alcohol:

UGL (ug/l)

Promille (BAG)

Duur inhouding rijbewijs

571-650

1,31 – 1,50

6 maanden

651-715

1,51 – 1,65

6 maanden

716-785

1,66 – 1,80

7 maanden

786-865

1,81 – 2,00

8 maanden

866-945

2,01 – 2,15

9 maanden

946-1020

2,16 – 2,35

10 maanden

1021-1090

2,36 – 2,50

12 maanden

1091-1195

2,51 – 2,75

15 maanden

1196 en hoger

2,76 en hoger

18 maanden

Termijn van inhouding voor beginnend bestuurders bij rijden onder invloed

Voor beginnend bestuurders, die hun rijbewijs minder dan vijf jaar hebben, zijn de volgende termijnen van toepassing bij het rijden onder invloed van alcohol:

UGL (ug/l)

Promille (BAG)

Duur inhouding rijbewijs

351-570

0,81 – 1,30

6 maanden

571-650

1,31 – 1,50

6 maanden

651-715

1,51 – 1,65

6 maanden

716-785

1,66 – 1,80

7 maanden

786-865

1,81 – 2,00

8 maanden

866-945

2,01 – 2,15

9 maanden

946-1020

2,16 – 2,35

10 maanden

1021-1090

2,36 – 2,50

12 maanden

1091-1195

2,51 – 2,75

15 maanden

1196 en hoger

2,76 en hoger

18 maanden

Wat gebeurt er als mijn rijbewijs is ingevorderd vanwege alcohol?

Wanneer uw rijbewijs ingevorderd wordt wegens rijden onder invloed van alcohol, start er een specifiek juridisch traject. Het rijbewijs, samen met het proces-verbaal, wordt door de politie verstuurd naar de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

Vervolgens beoordeelt de Officier van Justitie (OvJ) uw zaak binnen 10 werkdagen. Afhankelijk van de situatie zijn kunnen hieruit diverse situaties voortvloeien:

1. OvJ beslist niet binnen 10 werkdagen

Als de Officier van Justitie niet binnen 10 werkdagen beslist over de inhouding van uw rijbewijs, dan heeft u het recht om uw rijbewijs terug te krijgen. Dit is een strafrechtelijke regel die ervoor zorgt dat uw rijbewijs niet onredelijk lang wordt ingehouden zonder een beslissing.

2. OvJ beslist dat u uw rijbewijs voor langere tijd kwijtraakt

Indien de Officier van Justitie beslist dat uw rijbewijs ingehouden blijft, betekent dit dat u uw rijbewijs voor een langere periode kwijt bent. De exacte duur hangt af van de hoeveelheid alcohol die in uw bloed is aangetroffen. Raadpleeg de tabellen op deze pagina voor meer informatie over de specifieke termijnen.

3. Rijbewijs wordt naar het CBR gestuurd

Indien de politie of het CVOM uw rijgeschiktheid in twijfel trekt, kan uw rijbewijs ook nog doorgestuurd worden naar het CBR. Dit gebeurt meestal bij een resultaat van het ademonderzoek van 785 UGL of meer voor ervaren bestuurders en vanaf 570 UGL voor beginnend bestuurders.

Hoe krijg ik mijn rijbewijs terug na invordering door alcohol?

Na de invordering van uw rijbewijs vanwege alcoholgebruik, zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen om uw rijbewijs terug te krijgen. Hieronder behandelen de belangrijkste methoden die beschikbaar zijn.

Bezwaarschrift

Een effectieve eerste stap is het indienen van een bezwaarschrift bij de Officier van Justitie. Dit document moet uw persoonlijke gegevens bevatten, een gedetailleerde uitleg waarom u het niet eens bent met de invordering, en een uiteenzetting waarom de invordering een significante impact op u heeft.

Denk hierbij aan de noodzaak van een rijbewijs voor uw werk, medische redenen, mantelzorg of andere sociale verplichtingen. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan de Officier van Justitie in Utrecht (CVOM). Een sterke onderbouwing kan uw kansen vergroten om het rijbewijs terug te krijgen.

Klaagschrift

Als het bezwaarschrift niet het gewenste resultaat oplevert en de OvJ toch overgaat tot de invordering van uw rijbewijs, kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. In dit document presenteert u nogmaals uw situatie en argumenten waarom u uw rijbewijs terug zou moeten krijgen.

Dit kan leiden tot een uitnodiging voor een hoorzitting bij de rechtbank, waar een rechter een beslissing zal nemen over een mogelijke teruggave van uw rijbewijs. Het is raadzaam om dit klaagschrift door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen en indienen, om uw kansen te vergroten.

CBR heeft het rijbewijs ingevorderd vanwege alcohol

Het CBR kan naast de strafrechtelijke procedure ook bestuursrechtelijke maatregelen opleggen wanneer uw rijbewijs ingevorderd is vanwege alcoholgebruik. Deze maatregelen zijn afhankelijk van uw specifieke situatie en kunnen variëren van educatieve programma’s tot onderzoeken naar uw rijvaardigheid of rijgeschiktheid.

Educatieve maatregelen

Afhankelijk van de hoeveelheid gemeten alcohol in het bloed, kan het CBR u een educatieve maatregel opleggen, bestaande uit een cursus:

 1. Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA): dit is een educatieve cursus gericht op lichtere gevallen van alcoholgebruik in het verkeer.
 2. Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA): deze cursus wordt opgelegd bij hogere alcoholpromillages en is intensiever dan de LEMA.
 3. Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG): deze cursus is bedoeld voor bestuurders die herhaaldelijk de verkeersregels overtreden.

Onderzoeken naar de rijgeschiktheid

Het CBR kan daarnaast ook verschillende onderzoeken starten om uw rijgeschiktheid te onderzoeken:

 • Onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik: Dit alcohol onderzoek wordt ingesteld als er vermoedens zijn van alcohol- of drugsverslaving.
 • Onderzoek naar medische situatie: Dit kan nodig zijn bij bepaalde gezondheidsproblemen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden.
 • Onderzoek naar rijvaardigheid: Dit onderzoek beoordeelt of u nog veilig de weg op kunt.

Opnieuw laten keuren

Als u bent aangehouden onder invloed van alcohol, kan het noodzakelijk zijn om een nieuwe keuring te ondergaan. Deze keuringen zijn essentieel om te bepalen of u in staat bent om weer veilig de weg op te kunnen.

Tijdens de keuring moet u mogelijk uw bloed en/of urine laten onderzoeken. Graveland CBR Keuringen biedt een uitgebreide service om u te begeleiden bij dit proces. U ontvangt gedetailleerde instructies bij de bevestiging van uw keuringsafspraak. De resultaten van het bloed- en/of urineonderzoek worden tijdens de keuring met u besproken en opgenomen in het keuringsrapport.

Deze keuringen spelen een cruciale rol bij het beoordelen van uw rijgeschiktheid na rijden onder invloed van alcohol. Het is belangrijk om snel en adequaat te handelen om uw rijbewijs terug te krijgen en weer veilig de weg op te kunnen. Neem contact op met Graveland CBR Keuringen voor meer informatie of om direct een afspraak te maken voor uw keuring.

Ronald Graveland
Laatste berichten van Ronald Graveland (alles zien)

Onze scherpe tarieven

Gezondheidsverklaringen:

 • ADHD / ASS: € 199,-
 • Psychisch € 249,-
 • Alcohol / Drugs € 249,-

 

Maak snel een afspraak via het afspraakformulier!

×