Graveland CBR Keuringen

Rijbewijs ingenomen door politie
Rijbewijs
halen of verlengen

Waarom krijgt u een verwijzing voor een keuring bij een psychiater?

Wanneer het CBR twijfelt of u wel veilig kunt rijden moet u gekeurd worden. Met deze keuring controleert het CBR of u rijgeschikt bent. Dit betekent dat ze onderzoeken of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Zodat u alleen de weg op gaat als dit veilig is voor uzelf en uw medeweggebruikers.

Er zijn twee verschillende soorten CBR-keuringen:

Medische reden

Heeft u een rijbewijskeuring bij de psychiater nodig? Onze keurend psychiaters richten zich op psychische ziekten zoals: ADHD / ADD / Autismespectrumstoornis (Autisme, PDD-NOS, Asperger) / Angststoornis / Depressie / Manische depressie / Persoonlijkheidsstoornis / Psychose / Schizofrenie / Waanstoornis.

Alcohol en drugs

Onze psychiater keurt ook wanneer u bent aangehouden onder invloed van drugs en/of alcohol en nu (opnieuw) gekeurd moet worden. Bij keuringen in verband met alcohol en/of drugsgebruik moet u uw bloed en/of urine laten onderzoeken. U ontvangt van ons een uitgebreide instructie bij de bevestiging van uw keuringsafspraak. De uitslag van het bloed en/of urine onderzoek zal tijdens de keuring met u besproken worden en dit zal ook verwerkt worden in het keuringsrapport.

Expert in
CBR-keuringen

Deskundig
advies

Meerdere locaties
in Nederland

Graveland CBR Keuringen

Graveland CBR keuringen voert al jaren keuringen voor het CBR uit. De keuringen worden volgens de geldende richtlijnen uitgevoerd. U kunt terecht voor keuringen door een psychiater, na een aanhouding wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs, vanwege aandoeningen zoals ADHD en ASS, depressies, psychoses en dergelijke.

De heer Graveland is een toegewijde psychiater die werkt met een professioneel en menselijk oog, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), en geregistreerd onder BIGnr. 59032180601

Graveland-CBR-keuringen-zw

Veelgestelde vragen over CBR-keuringen

Om tot een juist advies te komen is het belangrijk dat uw labuitslagen tijdens uw keuring binnen zijn. Daarom verzoeken wij u om 3 weken vooraf uw keuring naar het laboratorium te gaan. Bij het maken van uw afspraak heeft u van ons uw labformulieren ontvangen en deze kunt u bij het laboratorium inleveren. Zijn uw labuitslagen niet binnen tijdens uw keuring omdat u nog niet bij het laboratorium bent geweest, dan krijgt u nog 7 dagen de tijd om alsnog naar het laboratorium te gaan. U geeft aan ons door waar u bent geweest zodat wij de binnenkomst van uw uitslag in de gaten kunnen houden. Gaat u niet binnen 7 dagen na uw keuring naar het laboratorium dan zal uw rapport zonder uitslag verstuurd worden door ons naar het CBR. Het CBR zal dit dan zien als niet meewerken aan het onderzoek en dit kan nadelige gevolgen voor u hebben. 

Belangrijk om te vermelden, de bloed- en urineonderzoeken bij een gezondheidsverklaring dient u zelf te betalen.

Een gezondheidsverklaring dient u zelf te betalen.

Graveland CBR Keuringen hanteert de richtlijnen van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), maar wij bieden u de keuring aan voor € 295 (inclusief BTW) en u ontvangt bij het maken van uw afspraak een factuur zodat u deze voor uw keuring kan voldoen. Belangrijk om te vermelden is dat de betaling voor de keuringsdatum voldaan moet zijn, anders zijn wij genoodzaakt om uw afspraak te annuleren.

Een psychische keuring dient u ook zelf te betalen. Hier voor hanteren wij de richtlijnen van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de kosten voor dit psychische onderzoek zijn € 452,26.

De doelstelling van Graveland CBR Keuringen is dat uiterlijk 5 weken na uw keuring het rapport klaar is om verzonden te worden naar u ter inzage. Dit is wel afhankelijk of wij uw labuitslagen tijdig hebben ontvangen en of wij niet te maken hebben met uitzonderlijke drukte of ziekte. Wanneer u uw rapport heeft doorgenomen en akkoord heeft gegeven dan verzenden wij het rapport naar het CBR. De Medisch Adviseur zal het rapport doornemen en deze zal binnen 4 weken met een beslissing komen.

Zoals aangegeven streven wij er naar om binnen 5 weken na de keuring u het keuringsrapport toe te zenden. U heeft namelijk inzagerecht alvorens het keuringsrapport verzonden gaat worden naar het CBR.

Omdat in het keuringsrapport zowel privé als medische gegevens vermeld staan is het blokkeringsrecht van toepassing. Wanneer u gebruik maakt van het blokkeringsrecht dan bepaalt u zelf of dat uw rapport niet verzonden gaat worden naar het CBR. Het CBR kan in dat geval geen besluit nemen over uw rijgeschiktheid. Dit betekent dat het CBR gedurende 1 jaar na de datum van het keuringsonderzoek geen verklaring van geschiktheid aan u kan afgeven. U mag pas weer rijden indien u na die periode opnieuw rijgeschikt wordt bevonden.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van uw correctierecht. U kunt dan correcties aan ons doorgeven maar let op, dit is alleen mogelijk voor feitelijke onjuistheden in bijvoorbeeld adresgegevens, naam of geboortedatum. Deze correcties worden dan meegestuurd naar het CBR.

Zodra u het keuringsrapport van ons heeft ontvangen heeft u 7 dagen de tijd om te reageren op het rapport, vernemen wij na dit termijn geen akkoord dan versturen wij uw rapport naar het CBR.

Graveland CBR Keuringen gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving. Wij delen nooit zonder uw toestemming informatie over u met anderen. Hiervoor vult u een formulier in waarin u aangeeft of u toestemming geeft voor de uitwisseling van gegevens met bijvoorbeeld de huisarts.

U heeft het recht om bezwaar te maken wanneer u het niet eens bent met uitslag van de keuring of de beslissing. Deze procedure loopt via het CBR en u kunt telefonisch contact met hen opnemen op nummer 088-2277700.

Soms heeft het CBR nog vragen naar aanleiding van het keuringsrapport, zij zullen u hiervan op de hoogte brengen. U kunt dan contact met ons opnemen zodat wij dit intern kunnen oppakken, info@gravelandcbrkeuringen.nl

Nee, het is uiteindelijk aan de arts van het CBR (Medisch Adviseur) om te beslissen over uw rijgeschiktheid. Wilt u hier meer informatie over kunt u contact opnemen met het CBR (088-2277700).

×