Graveland CBR Keuringen

  1. Home
  2. >
  3. Keuringen

Keuringen bij Graveland CBR Keuringen

Wanneer het CBR twijfelt of u wel veilig kunt rijden moet u gekeurd worden. Met deze keuring controleert het CBR of u rijgeschikt bent. Dit betekent dat ze onderzoeken of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Zodat u alleen de weg op gaat als dit veilig is voor uzelf en uw medeweggebruikers.

Er zijn twee verschillende soorten keuringen:

Medische reden

Heeft u een rijbewijskeuring bij de psychiater nodig? Onze keurend psychiaters richten zich op psychische ziekten zoals:
ADHD / ADD / Autismespectrumstoornis (Autisme, PDD-NOS, Asperger) / Angststoornis / Depressie / Manische depressie / Persoonlijkheidsstoornis / Psychose / Schizofrenie / Waanstoornis.

Alcohol en drugs

Onze psychiater keurt ook wanneer u bent aangehouden onder invloed van drugs en/of alcohol en nu (opnieuw) gekeurd moet worden. Bij keuringen in verband met alcohol en/of drugsgebruik moet u uw bloed en/of urine laten onderzoeken. U ontvangt van ons een uitgebreide instructie bij de bevestiging van uw keuringsafspraak. De uitslag van het bloed en/of urine onderzoek zal tijdens de keuring met u besproken worden en dit zal ook verwerkt worden in het keuringsrapport.

×