Graveland CBR Keuringen

 1. Home
 2. >
 3. CBR Psychiater
 4. >
 5. CBR alcohol onderzoek
alcohol onderzoek cbr
Laatst geüpdatet op 25 april 2024 door Bram

Wanneer u achter het stuur zit, is veiligheid van het grootste belang. Alcoholgebruik kan deze veiligheid ernstig in gevaar brengen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kan daarom u een alcohol onderzoek opleggen wanneer u bent gepakt met alcohol achter het stuur.

Dit onderzoek is ontworpen om te bepalen of iemands alcoholgebruik een risico vormt voor de verkeersveiligheid. Op deze pagina duiken we dieper in wat het CBR alcohol onderzoek inhoudt, waarom het wordt uitgevoerd, en wat het voor u kan betekenen.

Wat is het CBR onderzoek alcohol?

Het CBR onderzoek naar alcohol is een grondige evaluatie die wordt uitgevoerd om vast te stellen of er sprake is van alcoholmisbruik of -afhankelijkheid bij bestuurders. Dit onderzoek dient meerdere doelen: enerzijds de veiligheid op de wegen waarborgen en anderzijds individuen met risicovol alcoholgebruik de nodige begeleiding bieden.

Een CBR onderzoek naar alcohol kan leiden tot aanpassingen in de rijbevoegdheid van een persoon, variërend van tijdelijke beperkingen tot het intrekken van het rijbewijs. Het is een essentiële stap in het bevorderen van verantwoord rijgedrag en het beschermen van zowel de bestuurder als andere weggebruikers.

Wanneer wordt er een alcohol onderzoek gedaan door het CBR?

Het CBR kan besluiten een alcohol onderzoek op te leggen wanneer u bent aangehouden met een te hoog gehalte alcohol in uw bloed. Dit kan voortkomen uit diverse situaties, zoals een aanhouding door de politie wegens rijden onder invloed of wanneer er bij een verkeersovertreding een te hoog promillage alcohol in het bloed wordt geconstateerd.

Naast dat u kunt aangehouden worden met een te hoog bloed- of ademalcoholgehalte, kan het CBR u in de volgende situaties ook een alcohol onderzoek opleggen:

 • Als u bent aangehouden met een alcoholpromillage hoger dan 1,8 (785 ug/l).
 • Als u in de afgelopen vijf jaar drie keer bent aangehouden met alcohol op, waarbij het alcoholpromillage één keer hoger was dan 0,5 (220 ug/l).*
 • Als u als beginnend bestuurder bent aangehouden met een alcoholpromillage hoger dan 1,3 (570 ug/l).
 • Als u als beginnend bestuurder in de afgelopen vijf jaar drie keer bent aangehouden met alcohol op, waarbij het alcoholpromillage één keer hoger was dan 0,2.*
 

*Let op: bent u in de afgelopen vijf jaar drie keer aangehouden met alcohol op, maar niet met een alcoholpromillage hoger dan 0,5 (voor beginnend bestuurders 0,2), dan kan er alsnog een alcohol onderzoek opgelegd worden als u tijdens een van die keren niet mee wilde werken aan een blaastest. Meer weten? Lees dan direct onze gids over rijbewijs ingevorderd alcohol.

Hoe gaat het alcohol onderzoek in zijn werk?

Het CBR alcohol onderzoek is samengesteld uit verschillende onderdelen, elk ontworpen om een gedetailleerd beeld te krijgen van iemands alcoholgebruik en de impact daarvan op de rijgeschiktheid.

Dit proces zorgt ervoor dat er een nauwkeurige en eerlijke beoordeling wordt gemaakt van de situatie. Hieronder volgt een overzicht van de onderdelen die deel uitmaken van het onderzoek:

 • Bloedonderzoek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Vraaggesprek
 • Urineonderzoek (niet altijd van toepassing)

Het is belangrijk om te weten wat elk onderdeel van het CBR onderzoek alcohol inhoudt, zodat u weet wat u kunt verwachten en u zich hierop kunt voorbereiden. We zullen u hieronder daarom vertellen wat u van elk onderdeel kunt verwachten.

Bloedonderzoek

Het bloedonderzoek geeft een directe meting van alcoholconcentraties in uw bloed waarmee ze tot wel 6 maanden kunnen terugkijken. Dit is essentieel voor het vaststellen van recent gebruik. Uitgevoerd door gekwalificeerd medisch personeel, biedt het een objectieve basis voor verdere evaluaties. 

Het bloedonderzoek geeft een objectief beeld van uw alcoholgebruik en is daarmee een belangrijke factor in de beoordeling van uw rijgeschiktheid.

Lichamelijk onderzoek

Een arts onderzoekt fysieke indicatoren van langdurig alcoholgebruik. Dit onderzoek legt de fysieke impact van deze substanties bloot en beoordeelt de algemene gezondheidstoestand die van invloed kan zijn op uw rijvaardigheid.

Het richt zich op het identificeren van fysieke symptomen die kunnen wijzen op langdurig of excessief alcoholgebruik. Aspecten zoals de staat van uw lever, tekenen van alcoholgerelateerde ziektes of andere gezondheidsproblemen worden nauwkeurig geëvalueerd.

Psychiatrisch onderzoek

Dit onderdeel, geleid door een CBR psychiater, richt zich op het begrijpen van uw relatie met alcohol. Het helpt om eventuele onderliggende problematiek of stoornissen te identificeren die uw gebruik en rijgedrag beïnvloeden.

Het psychiatrisch onderzoek richt zich op het evalueren van uw geestelijke gezondheid en specifiek op het herkennen van tekenen van alcoholmisbruik of -afhankelijkheid. Tijdens dit onderdeel wordt gekeken naar uw drinkpatronen, uw relatie met alcohol, en eventuele onderliggende psychische aandoeningen die uw alcoholgebruik kunnen beïnvloeden.

Vraaggesprek

Tijdens het vraaggesprek bespreekt u uw gebruikspatronen en de impact daarvan op uw leven en rijgedrag met een deskundige. Dit gesprek biedt diepgaand inzicht in uw bewustzijn en bereidheid tot verandering.

Vaak wordt dit gedeelte onderschat, maar onthoud dat ongeveer 80% niet door dit gedeelte heen komt vanwege de manier waarop de vragen gesteld worden. Bereid u daarom goed voor op het vraaggesprek.

Urineonderzoek

Het urineonderzoek is een onderdeel dat niet altijd wordt uitgevoerd. Dit onderzoek biedt aanvullende data die de resultaten van het bloedonderzoek kunnen bevestigen of aanvullen, afhankelijk van de specifieke vereisten van uw situatie. Een psychiater bepaalt of u dit onderzoek wel of niet moet doen.

Wat gebeurt er na het alcohol onderzoek van het CBR?

Na afronding van het CBR alcohol onderzoek volgt een grondige evaluatie van alle verzamelde informatie. Op basis hiervan maakt een deskundige een rapport op, dat vervolgens door het CBR wordt beoordeeld om een beslissing te nemen over uw rijgeschiktheid.

De mogelijke uitkomsten van dit onderzoek kunnen variëren, afhankelijk van de bevindingen:

 • Uw rijbewijs kan onveranderd blijven als wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van alcoholmisbruik of -afhankelijkheid.
 • Er kunnen beperkingen worden opgelegd aan uw rijbewijs, zoals een alcoholslotprogramma of een beperking in de geldigheidsduur van uw rijbewijs.
 • In ernstige gevallen kan uw rijbewijs worden ingetrokken.

U ontvangt een officiële mededeling van het CBR met de beslissing. Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen een bepaalde termijn bezwaar maken of beroep aantekenen.

Moet je verplicht meewerken aan het alcohol onderzoek?

Ja, als u een oproep ontvangt van het CBR om mee te werken aan een alcohol onderzoek, bent u wettelijk verplicht hieraan deel te nemen. Deze verplichting is vastgelegd in de Nederlandse verkeerswetgeving en is bedoeld om de veiligheid op de wegen te waarborgen.

Het negeren van deze oproep en het weigeren mee te werken aan het onderzoek kan ernstige gevolgen hebben voor uw rijbevoegdheid:

 • Het CBR kan besluiten uw rijbewijs ongeldig te verklaren.
 • U kunt worden uitgesloten van het opnieuw verkrijgen van een rijbewijs voor een bepaalde periode.

Het is van cruciaal belang dat u uw medewerking verleent aan het onderzoek. Dit biedt u ook de mogelijkheid om uw situatie toe te lichten en eventueel noodzakelijke stappen te ondernemen om uw rijgeschiktheid aan te tonen of te herstellen.

Wie voert het onderzoek uit?

Het CBR alcohol onderzoek wordt uitgevoerd door een team van deskundigen die speciaal zijn opgeleid en aangewezen door het CBR. Dit team bestaat uit artsen voor het lichamelijke onderzoek, psychologen of psychiaters voor het psychiatrisch onderzoek en het vraaggesprek, en laboratoriumpersoneel voor het bloed- en eventueel urineonderzoek.

Elk van deze professionals speelt een cruciale rol in het beoordelen van uw situatie en het opstellen van een rapport over uw geschiktheid om veilig deel te nemen aan het verkeer. Hun gezamenlijke expertise zorgt voor een grondige en eerlijke evaluatie van uw rijgeschiktheid in relatie tot alcoholgebruik.

CBR alcohol keuring door Graveland CBR Keuringen

Graveland CBR Keuringen biedt gespecialiseerde diensten voor het CBR alcohol onderzoek, met een focus op keuringen door een deskundige psychiater voor zowel alcohol- als drugsgerelateerde zaken.

Met een professioneel team dat nauwgezet volgens de richtlijnen van het CBR werkt, staan wij klaar om u te begeleiden door het gehele proces van de CBR keuring.

De ervaring en deskundigheid van Graveland CBR Keuringen zorgt voor een zorgvuldige en menselijke aanpak, waarbij u snel en efficiënt geholpen wordt. Maak gebruik van onze expertise en maak vandaag nog een afspraak voor uw CBR alcohol keuring.

[starbox]

Onze scherpe tarieven

Gezondheidsverklaringen:

 • ADHD / ASS: € 199,-
 • Psychisch € 249,-
 • Alcohol / Drugs € 249,-

 

Maak snel een afspraak via het afspraakformulier!

×