Graveland CBR Keuringen

Rijden onder invloed van drugs

 1. Home
 2. >
 3. Rijbewijs ingevorderd
 4. >
 5. Rijden onder invloed van drugs
rijden onder invloed drugs
Laatst geüpdatet op 27 juni 2024 door Ronald Graveland

Rijden onder invloed van drugs is een ernstige overtreding die grote risico’s met zich meebrengt, niet alleen voor de bestuurder zelf maar ook voor anderen op de weg. In Nederland is rijden onder invloed van drugs bij wet verboden en de gevolgen van een overtreding kunnen zwaar zijn.

Bij het vaststellen van drugsgebruik achter het stuur kan de politie overgaan tot het opleggen van boetes en andere sancties. Deze gids biedt u een uitgebreide blik op hoe drugs uw rijgedrag beïnvloedt, de wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer, wat er gebeurt als u wordt aangehouden, en de mogelijke consequenties van rijden onder invloed van drugs.

Drugs beïnvloedt uw rijgedrag

Het gebruik van drugs kan een aanzienlijke invloed hebben op uw vermogen om veilig een voertuig te besturen. Afhankelijk van de soort drugs die u gebruikt, kunnen de effecten variëren van lichte verstrooidheid tot ernstige beperkingen in oordeelsvorming, reactietijd en motorische coördinatie. Hier volgt een overzicht van enkele populaire soorten drugs en de specifieke effecten die zij kunnen hebben op uw rijvaardigheid:

 • Cannabis kan leiden tot vertraagde reactietijden, verminderde aandacht voor de weg en soms hallucinaties.
 • Cocaïne verhoogt vaak overmoedigheid met een hoger risico op roekeloos rijgedrag.
 • XTC (MDMA) beïnvloedt het beoordelingsvermogen en verhoogt de kans op afleiding.
 • Amfetamine kan leiden tot overmatige alertheid die abrupt kan omslaan in extreme vermoeidheid.

Limieten voor drugsgebruik in het verkeer

In Nederland zijn er strikte wettelijke limieten vastgesteld voor het gebruik van drugs in het verkeer. Het is verboden om te rijden als u boven deze limieten uitkomt. Voor verschillende soorten drugs zijn specifieke limieten bepaald. Voor de volgende soorten drugs geldt een wettelijke grenswaarde:

 • Amfetamine
 • Cocaïne
 • GHB
 • Gamma butyro-lacton
 • Heroïne
 • MDA
 • MDMA
 • MDEA
 • Methamfetamine
 • Morfine
 • 1,4-butaandiol

De specifieke limieten voor elk van deze drugs kunt u vinden op de volgende pagina.

Nullimieten bij combinatie van drugs (of drugs en alcohol)

Wanneer er sprake is van een combinatie van verschillende drugs, of van drugs en alcohol, gelden er nullimieten. Dit betekent dat elke detecteerbare hoeveelheid in het bloed al als overtreding wordt gezien.

De combinatie van substanties kan leiden tot onvoorspelbare en vaak versterkte effecten, waardoor het risico op verkeersongevallen significant toeneemt (20 tot 200 keer zoveel). Het is daarom onder geen beding toegestaan om te rijden als u een combinatie van drugs of drugs en alcohol heeft gebruikt.

Wat gebeurt er als u wordt aangehouden onder invloed van drugs?

Wanneer u wordt aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs, volgt er een specifieke procedure die de politie hanteert om uw staat van intoxicatie vast te stellen. Dit begint vaak met een speekseltest aan de kant van de weg. Afhankelijk van de uitkomst van deze test kan de politie besluiten tot verdere actie, zoals het invorderen van het rijbewijs.

Bij een positieve speekseltest volgt een test van uw zicht, spraak, en motoriek om meer bewijs te verzamelen. Als deze tests wijzen op druggebruik, wordt u meegenomen naar het politiebureau voor een bloedtest. De resultaten van deze test zijn bepalend voor de vervolgstappen.

Indien de testen aantonen dat u de wettelijke limieten heeft overschreden, kan de politie uw rijbewijs innemen en u een rijverbod opleggen. De zaak wordt vervolgens overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM), die beslist over verdere strafmaatregelen, waaronder mogelijk een boete, een rijverbod of zelfs een gevangenisstraf.

Onafhankelijk van de uitkomst hiervan wordt uw zaak ook gemeld bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Zij kunnen een eigen onderzoek starten naar uw geschiktheid om veilig te rijden.

Het CBR kan besluiten dat u moet deelnemen aan een psychiatrisch en lichamelijk onderzoek en eventueel een urine- of bloedtest om uw rijvaardigheid te beoordelen. Deze onderzoeken zijn voor uw eigen rekening en kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Het niet meewerken aan deze onderzoeken kan leiden tot het ongeldig verklaren van uw rijbewijs.

Meer lezen? Bekijk dan eens onze pagina over rijbewijs invordering door gebruik van drugs.

Hoe groot is de kans om aangehouden te worden?

De kans om aangehouden te worden onder invloed van drugs is niet te verwaarlozen. Maandelijks houdt de politie ongeveer 1.000 bestuurders aan die rijden onder invloed van drugs. De politie voert regelmatig controles uit, niet alleen bij duidelijke tekenen van afwijkend rijgedrag, maar ook bij verkeersongevallen en tijdens steekproeven.

Gevolgen van rijden onder invloed van drugs

De gevolgen van rijden onder invloed van drugs zijn verstrekkend en kunnen uw persoonlijke en professionele leven diepgaand beïnvloeden. Naast onmiddellijke gevolgen zoals het innemen van uw rijbewijs en mogelijke detentie, kunnen er langdurige juridische consequenties volgen.

Hieronder vallen boetes, strafrechtelijke vervolging en maatregelen die door instanties, zoals het CBR, kunnen worden opgelegd. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze gevolgen om de ernst van rijden onder invloed te begrijpen.

Strafblad

Als u wordt aangehouden met een te hoge concentratie drugs in uw systeem en vervolgens veroordeeld wordt, zal dit leiden tot een registratie op uw strafblad. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw toekomst, zoals het bemoeilijken van het verkrijgen van bepaalde beroepen.

Een veroordeling kan namelijk de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) belemmeren voor functies die gerelateerd zijn aan het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan beroepen zoals bus- of taxi chauffeur.

Boetes

De hoogte van de boetes voor rijden onder invloed van drugs kan aanzienlijk variëren en hangt af van verschillende factoren:

 • Hoeveel drugs u heeft gebruikt.
 • Of er alcohol of andere drugs in het spel zijn.
 • Of u eerder bent aangehouden voor soortgelijke overtredingen.
 • Of er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden tijdens de overtreding.

De maximale boete kan oplopen tot € 21.750, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Straffen opgelegd door het OM

Naast boetes kunnen er ook andere straffen worden opgelegd, waaronder rijontzeggingen, werkstraffen of zelfs gevangenisstraffen. Deze zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het delict en uw persoonlijke geschiedenis met betrekking tot rijden onder invloed.

Straffen voor rijden onder invloed van drugs in een auto of op een motor variëren als volgt:

 

1ste keer

Herhaling of gevaarlijk rijgedrag

Meerdere herhalingen of ernstig gevaarlijk rijgedrag

Enkelvoudig gebruik

Geldboete van € 850,-

Geldboete van € 1200,-, 50 uur taakstraf en 6 maanden rijontzegging

80 uur taakstraf, 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf en 8 maanden rijontzegging

Meervoudig gebruik

50 uur werkstraf en 9 maanden rijontzegging

70 uur werkstraf, 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf en 12 maanden rijontzegging

100 uur taakstraf, 3 weken voorwaardelijke gevangenisstraf en 14 maanden rijontzegging

Maatregelen door het CBR

Wanneer u wordt aangehouden vanwege rijden onder invloed van drugs, kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) actie ondernemen om uw rijgeschiktheid te beoordelen. De politie rapporteert dergelijke gevallen aan het CBR, die vervolgens beslist over de te nemen stappen om te verzekeren dat u veilig kunt deelnemen aan het verkeer.

Een van de mogelijke maatregelen is de verplichting om een Educatieve Maatregel Drugs en Verkeer (EMD) te volgen. Dit is een cursus die specifiek ontworpen is om bestuurders bewust te maken van de risico’s en gevolgen van drugsgebruik in het verkeer.

Daarnaast kan het CBR een onderzoek instellen naar de afhankelijkheid van drugs. Dit onderzoek beoordeelt of er sprake is van een drugsprobleem dat uw rijvaardigheid beïnvloedt en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid op de weg te waarborgen.

Afhankelijk van de uitkomsten van deze beoordelingen kan het CBR ook besluiten om uw rijbewijs tijdelijk te schorsen totdat er voldoende bewijs is dat u weer veilig kunt rijden. Deze interventies hebben als doel de verkeersveiligheid te verhogen en te voorkomen dat bestuurders onder invloed schade kunnen aanrichten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat alle kosten die verbonden zijn aan deze educatieve maatregelen en onderzoeken voor uw eigen rekening komen. Het CBR zal u informeren via een brief over de specifieke stappen die u moet ondernemen en vaak ontvangt u deze informatie sneller dan de afhandeling van uw zaak door het Openbaar Ministerie.

CBR keuring wegens rijden onder invloed van drugs

Als u wordt aangehouden vanwege rijden onder invloed van drugs, en het CBR besluit dat een onderzoek naar uw rijgeschiktheid noodzakelijk is, dan kan dit resulteren in een keuring door een psychiater.

Bij Graveland CBR Keuringen kunt u terecht voor deze keuringen. De heer Graveland is een ervaren psychiater, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, die de keuringen uitvoert volgens de strikte richtlijnen van het CBR.

Het proces van de keuring omvat verschillende onderdelen, waaronder een psychiatrisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek, en mogelijk het doen van een urine- of bloedonderzoek. Het is cruciaal dat u deze uitslagen tijdig aanlevert, aangezien ze een belangrijk onderdeel vormen van de beoordeling van uw rijgeschiktheid.

Heeft u een mededeling van het CBR ontvangen of wilt u meer weten over het keuringsproces? Neem dan direct contact op met ons team om een afspraak in te plannen. Uw veiligheid op de weg is onze prioriteit, en wij staan klaar om u te helpen uw rij privileges te behouden of te herstellen.

Onze scherpe tarieven

Gezondheidsverklaringen:

 • ADHD / ASS: € 199,-
 • Psychisch € 249,-
 • Alcohol / Drugs € 249,-

 

Maak snel een afspraak via het afspraakformulier!

Ronald Graveland
Laatste berichten van Ronald Graveland (alles zien)
×