Graveland CBR Keuringen

Rijbewijs ingevorderd

 1. Home
 2. >
 3. Rijbewijs ingevorderd
 4. >
 5. Rijbewijs ingevorderd
rijbewijs ingevorderd
Laatst geüpdatet op 27 juni 2024 door Ronald Graveland

U heeft een verkeersovertreding begaan en de politie heeft uw rijbewijs ingevorderd. Dit betekent dat u voorlopig niet meer mag rijden. Maar wat zijn de gevolgen van een ingevorderd rijbewijs? Hoe lang bent u uw rijbewijs kwijt? En wat kunt u doen om uw rijbewijs terug te krijgen?

Op deze pagina geven we u antwoord op deze vragen en meer. We leggen uit wanneer uw rijbewijs ingevorderd kan worden, wat er daarna gebeurt, en welke stappen u kunt ondernemen om mogelijk uw rijbewijs terug te krijgen.

Wanneer wordt uw rijbewijs ingevorderd?

Het ingevorderd worden van uw rijbewijs is een serieuze zaak en kan plaatsvinden onder diverse omstandigheden die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Hieronder bespreken we enkele veelvoorkomende situaties waarin dit kan gebeuren.

Te hard rijden

Een overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 50 km/u is een veelvoorkomende reden voor de invordering van een rijbewijs. Voor bromfietsers ligt deze grens bij een overschrijding van 30 km/u of meer.

Rijden onder invloed

Als u onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen rijdt, kan de politie uw rijbewijs invorderen. De grens voor alcohol is 1,3 promille (of 0,8 promille voor beginnende bestuurders). Lees hier meer over rijbewijs terug na invordering alcohol.

Voor drugs en medicijnen hangt het af van de soort en de hoeveelheid die u heeft gebruikt. De politie kan een speekseltest, een bloedtest of een urineonderzoek doen om dit vast te stellen. Lees hier meer over rijbewijs ingevorderd drugs.

Weigering blaastest of bloedonderzoek

Het weigeren van een blaastest of bloedonderzoek kan eveneens leiden tot de invordering van uw rijbewijs. Dit wordt gezien als een ernstige overtreding.

Gevaarlijk rijgedrag

Vertoont u gevaarlijk rijgedrag, zoals roekeloos rijden, dan kan dit leiden tot het invorderen van uw rijbewijs, ongeacht andere factoren.

Wat gebeurt er als uw rijbewijs wordt ingenomen?

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, worden er specifieke stappen gevolgd door de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Hieronder wordt dit proces in detail beschreven.

1. Politie stuurt uw rijbewijs naar het OM

Na invordering van uw rijbewijs door de politie, wordt deze binnen drie dagen naar het Openbaar Ministerie (OM) gestuurd. U mag vanaf dat moment niet meer rijden, totdat u uw rijbewijs terugkrijgt.

2. Officier van Justitie neemt beslissing over de invordering van uw rijbewijs

De officier van justitie (OvJ) neemt binnen tien dagen na de invordering een beslissing over uw rijbewijs. Er zijn drie mogelijke situaties:

Situatie 1: U krijgt uw rijbewijs voorlopig terug

De OvJ kan besluiten om uw rijbewijs voorlopig terug te geven. Dit betekent dat u weer mag rijden, totdat er een definitieve beslissing wordt genomen over uw zaak.

Situatie 2: U krijgt uw rijbewijs voorlopig NIET terug

De OvJ kan ook besluiten om uw rijbewijs voorlopig niet terug te geven. U mag dan niet rijden totdat er een definitieve beslissing wordt genomen over uw zaak. U krijgt een brief van het OM, waarin staat dat uw rijbewijs voorlopig ingehouden blijft, en voor hoe lang. De maximale termijn hiervoor is zes maanden.

Situatie 3: Beslissingstermijn wordt overschreden

Het kan ook gebeuren dat de OvJ geen beslissing neemt binnen de termijn van tien dagen. Dit kan bijvoorbeeld als de OvJ meer informatie nodig heeft, of als er sprake is van een complexe zaak. In dat geval moet de OvJ uw rijbewijs teruggeven, totdat er alsnog een beslissing wordt genomen.

3. Politie doet in geval van ernstig verkeersongeval melding bij CBR

Bij ernstige verkeersovertredingen of -ongevallen kan de politie melding doen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Het CBR kan vervolgens besluiten tot het uitvoeren van een onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid van de bestuurder.

Het CBR kan u een onderzoek opleggen naar uw rijvaardigheid of rijgeschiktheid. Dit kan bijvoorbeeld een medisch onderzoek, een psychologisch onderzoek, of een rijtest zijn. U moet zelf de kosten van het onderzoek betalen. Als u niet meewerkt aan het onderzoek, kan het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren.

Wat kan ik doen als mijn rijbewijs in beslag is genomen?

Als uw rijbewijs is ingevorderd, zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen om het terug te krijgen of tegen de invordering in beroep te gaan.

1. Verzoek Teruggave Rijbewijs indienen

U kunt een verzoek tot teruggave van uw rijbewijs indienen bij de rechtbank. Dit verzoek wordt ook wel een klaagschrift genoemd. In dit klaagschrift legt u uit waarom u uw rijbewijs (voorlopig) terug zou moeten krijgen. Het is raadzaam om dit verzoek samen met een advocaat op te stellen.

2. Klaagschrift indienen na besluit OvJ

Na de beslissing van de officier van justitie kunt u, indien u het niet eens bent met de beslissing, een klaagschrift indienen bij de rechtbank. In dit klaagschrift vraagt u de rechter om herziening van de beslissing van de officier van justitie. Hierbij kunt u argumenten aanvoeren waarom uw rijbewijs ten onrechte is ingevorderd of waarom u het nodig heeft, bijvoorbeeld voor uw werk.

Besluit van de Officier van Justitie (OvJ)

Na de invordering van uw rijbewijs neemt de officier van justitie een besluit over de status ervan. Dit besluit kan verschillende uitkomsten hebben, afhankelijk van de ernst van de overtreding en uw rijgeschiedenis.

U krijgt uw rijbewijs terug

De OvJ kan besluiten om uw zaak te seponeren. Dit betekent dat u niet verder wordt vervolgd, en dat u uw rijbewijs definitief terugkrijgt. Dit kan bijvoorbeeld als de OvJ vindt dat er onvoldoende bewijs is, of dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid.

Uw rijbewijs wordt voor bepaalde tijd ingehouden

De Officier van Justitie kan ook besluiten om u een strafbeschikking op te leggen. Dit is een schriftelijke beslissing waarin staat welke straf u krijgt voor uw overtreding. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete, een taakstraf, of een rijontzegging zijn.

Een rijontzegging betekent dat u uw rijbewijs voor een bepaalde tijd moet inleveren bij de politie. De duur van de rijontzegging hangt af van de ernst van uw overtreding, uw leeftijd en de omstandigheden van de aanhouding, en kan variëren van een paar dagen tot een paar jaar.

Uw rijbewijs wordt ingetrokken

In zeer ernstige gevallen kan de OvJ besluiten om over te gaan tot intrekking van uw rijbewijs. Dit betekent dat u uw rijbewijs permanent verliest en opnieuw rijexamen moet doen om het terug te krijgen.

Vorderingsprocedure rijbewijs van het CBR

Naast de strafrechtelijke procedure van het OM, kunt u ook te maken krijgen met de bestuursrechtelijke procedure van het CBR. Het CBR is de instantie die verantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid in Nederland.

Zo kan het CBR u een maatregel opleggen als u een ernstige verkeersovertreding heeft begaan, zoals rijden onder invloed, te hard rijden, of het veroorzaken van een ongeval. Een maatregel van het CBR kan gevolgen hebben voor uw rijbewijs en uw rijvaardigheid.

Welke straffen kan het CBR opleggen?

Het CBR kan diverse maatregelen opleggen wanneer er twijfels zijn over de rijgeschiktheid of rijvaardigheid van een bestuurder. De maatregelen omvatten:

 • Verplichte deelname aan een cursus, zoals de EMA-cursus ‘Alcohol en Verkeer’in geval van rijden onder invloed van alcohol.
 • Onderzoek naar rijvaardigheid, bestaande uit zowel praktische als theoretische tests, en indien nodig een medisch onderzoek.
 • Onderzoek naar alcohol- of drugsgebruik, uitgevoerd door een onafhankelijke psychiater, inclusief gesprekken, bloed- en urineonderzoek.
 • In geval van niet-meewerken aan de opgelegde maatregel kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard.

Deze maatregelen dienen om te beoordelen of een bestuurder veilig kan deelnemen aan het verkeer en of hij/zij geschikt is om een rijbewijs te bezitten.

Waarom wordt u twee keer gestraft?

Soms lijkt het alsof u twee keer gestraft wordt voor dezelfde overtreding: één keer door het OM, en één keer door het CBR. Dit komt doordat het OM en het CBR verschillende instanties zijn en elk hun eigen doelen hebben.

Het OM wil u straffen voor uw overtreding, en u afschrikken om het nog een keer te doen. Daarentegen wil het CBR de verkeersveiligheid bevorderen, en u helpen om uw rijgedrag te verbeteren. Daarom kunnen het OM en het CBR allebei een maatregel opleggen, die losstaat van elkaar.

U kunt bijvoorbeeld een boete krijgen van het OM, en een cursus moeten volgen van het CBR. Of u kunt een rijontzegging krijgen van het OM, en een onderzoek moeten ondergaan van het CBR.

U kunt bezwaar maken tegen de maatregel van het OM, door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank, zoals we eerder hebben uitgelegd. U kunt ook bezwaar maken tegen de maatregel van het CBR, door een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. U moet dit doen binnen zes weken na de datum van de beslissing van het CBR.

U kunt ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank, als u vindt dat u een spoedeisend belang heeft om uw rijbewijs terug te krijgen. De rechter zal dan beoordelen of de maatregel van het CBR terecht is, en of deze moet worden geschorst of niet.

Ronald Graveland
Laatste berichten van Ronald Graveland (alles zien)

Onze scherpe tarieven

Gezondheidsverklaringen:

 • ADHD / ASS: € 199,-
 • Psychisch € 249,-
 • Alcohol / Drugs € 249,-

 

Maak snel een afspraak via het afspraakformulier!

×