Graveland CBR Keuringen

Grenswaarden bij rijden onder invloed van drugs

 1. Home
 2. >
 3. Rijbewijs ingevorderd
 4. >
 5. Grenswaarden bij rijden onder invloed van drugs
Grenswaarden bij rijden onder invloed van drugs
Laatst geüpdatet op 27 juni 2024 door Ronald Graveland

Wanneer u een voertuig bestuurt, is het van cruciaal belang dat uw rijvaardigheid niet wordt beïnvloed door het gebruik van drugs of alcohol. Het overschrijden van vastgestelde grenswaarden voor drugsgebruik in het verkeer kan leiden tot ernstige juridische consequenties en gevaar op de weg.

Deze pagina biedt u belangrijke informatie over de grenswaarden voor verschillende soorten drugs en wat er gebeurt als deze grenswaarden worden overschreden. Het is belangrijk om te begrijpen dat niet elk gebruik van drugs direct leidt tot een verminderde rijvaardigheid.

Echter, om de verkeersveiligheid te waarborgen, zijn er duidelijke wettelijke limieten gesteld aan de hoeveelheid drugs die in het bloed aanwezig mag zijn tijdens het rijden. Deze grenswaarden zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en zijn bedoeld om zowel de bestuurder als andere weggebruikers te beschermen.

Grenswaarden van verschillende soorten drugs

De grenswaarden voor drugsgebruik in het verkeer zijn zorgvuldig bepaald om de verkeersveiligheid te waarborgen. Deze waarden zijn wettelijk vastgesteld en zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van drugs op de rijvaardigheid.

Hieronder vindt u een uitgebreide tabel met de specifieke grenswaarden voor enkelvoudig en gecombineerd gebruik van verschillende soorten drugs:

Soort drugGrenswaarde bij enkelvoudig gebruikGrenswaarde bij combinatiegebruikOpmerkingen
Cocaïne50 microgram per liter bloed10 microgram per liter bloedSnelle afbraak in het lichaam, kan acute psychomotorische verstoring veroorzaken.
Amfetamine, Methamfetamine, MDMA (Ecstasy), MDEA, MDA50 microgram per liter bloed

25 microgram per liter bloed

50 microgram voor combinaties van amfetamine-achtige stoffen

Stimulerende middelen die alertheid verhogen maar ook risicogedrag kunnen stimuleren.
Cannabis (THC)3 microgram per liter bloed1 microgram per liter bloedEffecten zoals vertraagde reactietijd en verminderd beslissingsvermogen.
Heroïne en Morfine20 microgram per liter bloed10 microgram per liter bloedOpioïden met sterke verdovende effecten, sterk verminderde rijvaardigheid.
GHB10 milligram per liter bloed5 milligram per liter bloedVerdovend middel dat leidt tot ernstige beperkingen in motoriek en bewustzijn.

Overschrijding van deze grenswaarden wordt beschouwd als een ernstig delict met mogelijk zware gevolgen, waaronder boetes, rijontzegging of zelfs een gevangenisstraf.

De combinatie van verschillende drugs of de combinatie van drugs en alcohol kan leiden tot een nog grotere beïnvloeding van de rijvaardigheid, waardoor de grenswaarden voor deze situaties strenger zijn.

Wat gebeurt er als u de grenswaarden overschrijdt?

Als u wordt betrapt op het rijden onder invloed van drugs en de tests tonen aan dat u de wettelijke grenswaarden overschrijdt, zijn er verschillende consequenties mogelijk, afhankelijk van de specifieke situatie en eerdere overtredingen.

1. Boetes en strafrechtelijke vervolging

Als u de grenswaarden overschrijdt, kunt u een boete krijgen of strafrechtelijk worden vervolgd. De hoogte van de boete of de aard van de strafrechtelijke vervolging kan variëren, afhankelijk van hoe hoog de gemeten waarden zijn en of u eerder bent betrapt op rijden onder invloed.

De maximale boete kan oplopen tot € 21.750, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de hoeveelheid drugs in uw bloed, of er alcohol of andere drugs in het spel waren en of er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden tijdens de overtreding.

Daarnaast kan een veroordeling leiden tot een strafblad, wat invloed kan hebben op uw toekomst, zoals het bemoeilijken van het verkrijgen van bepaalde beroepen die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereisen.

2. Invordering rijbewijs

In ernstige gevallen kan uw rijbewijs ter plekke worden ingevorderd bij misbruik van drugs. Dit gebeurt meestal als uw rijgedrag direct een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid of als u aanzienlijk hogere waarden heeft dan de toegestane limieten.

De politie kan uw rijbewijs innemen en u een rijverbod opleggen, waarna de zaak wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM beslist vervolgens over verdere strafmaatregelen, zoals een rijontzegging, taakstraf of zelfs een gevangenisstraf.

3. Educatieve maatregelen

U kunt ook verplicht worden om een educatief programma te volgen, zoals een cursus over de risico’s van drugsgebruik in het verkeer. Deze programma’s, zoals de Educatieve Maatregel Drugs en Verkeer (EMD) opgelegd door het CBR, zijn bedoeld om herhaling te voorkomen door u beter te informeren over de effecten van drugs op het rijgedrag.

Daarnaast kan het CBR een onderzoek instellen naar uw afhankelijkheid van drugs, wat kan resulteren in verdere maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen.

4. CBR keuring

Het CBR kan besluiten dat u een speciale medische keuring moet ondergaan om te beoordelen of u geschikt bent om te rijden. Deze keuring kan leiden tot tijdelijke of permanente ongeschiktheid om te rijden, afhankelijk van de uitslagen.

Het proces omvat vaak een psychiatrisch en lichamelijk onderzoek, en mogelijk een urine- of bloedtest. De kosten voor deze keuringen zijn voor uw eigen rekening.

Als het CBR besluit uw rijbewijs niet terug te geven, kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing, wat binnen een bepaalde termijn moet gebeuren. Het is raadzaam hierbij juridische ondersteuning te zoeken.

U moet een CBR keuring doen wegens rijden onder invloed van drugs

Als uit tests blijkt dat u de wettelijke grenswaarden voor drugsgebruik hebt overschreden, kan het CBR besluiten dat u een speciale keuring moet ondergaan. Deze keuring is bedoeld om vast te stellen of u in staat bent veilig aan het verkeer deel te nemen. Dit proces ziet er als volgt uit:

 1. Aanmelding voor de keuring: na ontvangst van het proces-verbaal van de politie kan het CBR u een brief sturen waarin staat dat u zich moet melden voor een keuring. U dient deze keuring zelf te betalen.
 2. De keuring: de keuring bestaat uit een medisch onderzoek en een psychologisch onderzoek. Tijdens het medisch onderzoek wordt er gekeken of u gezondheidsproblemen heeft die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Het psychologisch onderzoek beoordeelt uw houding ten opzichte van drugsgebruik en rijden.
 3. Het resultaat: afhankelijk van de uitkomsten van de keuring kan het CBR besluiten uw rijbewijs terug te geven, het tijdelijk te schorsen of in ernstige gevallen definitief in te trekken.
 4. Mogelijkheden bij een negatief besluit: als het CBR besluit uw rijbewijs niet terug te geven, kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing. Dit dient binnen een bepaalde termijn te gebeuren en het is raadzaam hierbij juridische ondersteuning te zoeken.

Heeft u een oproep ontvangen voor een CBR keuring wegens rijden onder invloed van drugs? Neem dan contact op met Graveland CBR Keuringen. Wij kunnen u begeleiden bij het proces en het verzorgen van een psychische keuring door een keurend CBR psychiater.

Ronald Graveland
Laatste berichten van Ronald Graveland (alles zien)

Onze scherpe tarieven

Gezondheidsverklaringen:

 • ADHD / ASS: € 199,-
 • Psychisch € 249,-
 • Alcohol / Drugs € 249,-

 

Maak snel een afspraak via het afspraakformulier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

×