Graveland CBR Keuringen

 1. Home
 2. >
 3. CBR Psychiater
 4. >
 5. CBR keuring psychose
psychose cbr keuring
Laatst geüpdatet op 13 maart 2024 door Bram

Heeft u weleens nagedacht over de uitdagingen die mensen met een psychotische stoornis kunnen ervaren bij het autorijden? Het is van cruciaal belang dat iedereen die deelneemt aan het verkeer dit veilig en verantwoord doet. Dit geldt des te meer voor personen die te maken hebben met specifieke gezondheidsuitdagingen, zoals een psychotische stoornis.

Om deze reden bestaan er in Nederland strikte regels en eisen omtrent het autorijden voor personen met een dergelijke aandoening. Het is essentieel dat wanneer u gediagnosticeerd bent met een psychotische stoornis, u een medische keuring ondergaat. Deze keuring beoordeelt of u in staat bent om op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen.

Hoe moet ik aan het CBR doorgeven dat ik een psychotische stoornis heb?

Wanneer u zich voorbereidt op het aanvragen of verlengen van uw rijbewijs, is het van essentieel belang dat u een gezondheidsverklaring invult. Dit document vraagt naar uw gezondheidstoestand en eventuele aandoeningen die invloed kunnen hebben op uw rijvaardigheid.

Indien u momenteel een psychotische stoornis heeft of symptomen ervaart die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, is het cruciaal dat u dit aangeeft in de gezondheidsverklaring. Eerlijkheid en transparantie zijn hierbij van groot belang voor uw eigen veiligheid en die van anderen op de weg.

Heeft u al een rijbewijs en ervaart u recent symptomen van een psychotische stoornis? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met een zorgverlener. Een gesprek met een professional kan inzicht geven in hoe uw aandoening invloed kan hebben op uw vermogen om veilig te rijden.

Moet ik een rijbewijskeuring voor psychotische stoornis doen?

Indien u in de gezondheidsverklaring heeft aangegeven dat u een psychotische stoornis heeft, is het vereist dat u een medische keuring ondergaat. Deze keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke psychiater die beoordeelt of u veilig kunt deelnemen aan het verkeer.

Na het indienen van uw gezondheidsverklaring, ontvangt u een bericht van het CBR met informatie over hoe u deze keuring kunt laten uitvoeren. Het doel van deze keuring is om vast te stellen of uw psychotische stoornis een belemmering vormt voor het veilig besturen van een voertuig en onder welke voorwaarden u mogelijk toch geschikt bent om te rijden.

Wat moet ik doen?

Indien u geïnformeerd bent door het CBR dat u een medische keuring voor uw psychotische stoornis moet ondergaan, volgt u de volgende stappen:

 1. Maak een afspraak bij een onafhankelijke psychiater die door het CBR is erkend voor het uitvoeren van dergelijke keuringen. Deze specialist zal uw mentale gezondheid beoordelen in relatie tot uw rijvaardigheid.
 2. Tijdens het onderzoek zal de psychiater bepalen of een aanvullende rijtest nodig is om uw rijvaardigheid in de praktijk te beoordelen. Niet iedereen hoeft een rijtest te doen; dit hangt af van het advies van de psychiater.
 3. Na afloop van de keuring zal de psychiater zijn bevindingen rapporteren aan het CBR. Het CBR gebruikt deze informatie om een beslissing te maken over uw rijgeschiktheid.

Het is belangrijk dat u deze procedure zorgvuldig volgt en alle adviezen van de psychiater opvolgt. Dit zorgt ervoor dat het CBR een weloverwogen beslissing kan nemen over uw rijgeschiktheid.

Geschiktheidseisen voor personen met een psychotische stoornis

Voor personen met een psychotische stoornis gelden specifieke geschiktheidseisen om een rijbewijs te kunnen behalen of behouden. Deze eisen zijn opgesteld om zowel de veiligheid van de bestuurder als die van andere weggebruikers te waarborgen.

Hieronder volgt een overzicht van de geschiktheidseisen, gebaseerd op de aard van de psychotische stoornis:

 • Kortdurende psychotische stoornis (Groep 1): personen die een kortdurende psychotische episode hebben doorgemaakt en zes maanden recidiefvrij zijn, kunnen geschikt worden verklaard op basis van een specialistisch rapport voor een termijn van maximaal vijf jaar.
 • Kortdurende psychotische stoornis (Groep 2): personen die twee jaar recidiefvrij zijn en bij wie de medicatie is gestaakt, kunnen geschikt worden verklaard voor rijbewijzen van groep 2 voor een termijn van maximaal drie jaar.
 • Overige psychotische stoornissen: personen met een psychotische stoornis die niet valt onder de kortdurende categorie, kunnen na een geslaagde behandeling (zes maanden recidiefvrij) op basis van een specialistisch rapport geschikt worden verklaard voor rijbewijzen van groep 1 en groep 2.

Verder kunnen personen na een langere periode van stabiliteit en zonder medicatie onder bepaalde voorwaarden geschikt worden verklaard voor rijbewijzen zonder termijnbeperking. Het is belangrijk om op te merken dat aan beroepsmatig gebruik van het rijbewijs door personen met een psychotische stoornis strenge eisen worden gesteld.

Kosten medische keuring rijbewijs psychotische stoornis

De kosten voor een medische keuring voor personen met een psychotische stoornis bedragen bij Graveland CBR Keuringen € 249,-. Dit bedrag omvat de volledige keuring door een onafhankelijke psychiater, inclusief eventuele adviezen voor een rijtest. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze kosten voor eigen rekening zijn en niet worden gedekt door de zorgverzekering.

Gelukkig heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximumtarieven vastgesteld voor medische keuringen voor een rijbewijs. De prijsstelling van Graveland CBR Keuringen voldoet aan deze regulering, waardoor u verzekerd bent van een eerlijke en transparante prijs voor uw keuring.

Medische keuring psychotische stoornis door Graveland CBR Keuringen

Bij Graveland CBR Keuringen begrijpen we dat het ondergaan van een medische keuring, vooral in verband met een psychotische stoornis, stressvol kan zijn. Ons team staat klaar om u door dit proces te begeleiden met begrip, professionaliteit en discretie. Wij werken samen met gekwalificeerde psychiaters die gespecialiseerd zijn in het beoordelen van de rijgeschiktheid bij personen met psychische aandoeningen.

Wanneer u kiest voor Graveland CBR Keuringen, kiest u voor een zorgvuldige aanpak waarbij uw veiligheid en welzijn centraal staan. Wij zorgen ervoor dat de keuring op een vlotte en efficiënte manier verloopt, zodat u snel duidelijkheid heeft over uw rijgeschiktheid. Ons doel is om u te ondersteunen bij het veilig en verantwoord deelnemen aan het verkeer.

Neem contact met ons op voor meer informatie of plan direct een afspraak in voor uw medische keuring. Laat ons u helpen om met vertrouwen en zekerheid de weg op te gaan.

[starbox]

Onze scherpe tarieven

Gezondheidsverklaringen:

 • ADHD / ASS: € 199,-
 • Psychisch € 249,-
 • Alcohol / Drugs € 249,-

 

Maak snel een afspraak via het afspraakformulier!

×